Usted está aquí

29.12.2016
Pawkar Raymi Peguche Tio 2017 chayamukun

Kaya 2017, mushuk pukuy killapi watapi Oatavalo kitipi, Peguche ayllu llaktaka Pawkar Raymi Peguche Tio 2017 raymita pushanka.

Kay sisay pachakunapi raymika 20 mushuk pukuy punchamanta 1 pawkar raymi punchakaman kanka.

Shina, chay punchakunapi Mundial de Fútbol Indígena pukllaykuna, ADN Peguche taki tushuy rikuchikuna, makiruraykunata rikuchikuna, Arawi chishipash, ñawpa mikunata riksichi, warmikunapa punchapash tyanka.

Warmi punchapika kichwa warmi maki rurashkakunata rikuchika 12 mushuk pukuy puncha aparinka, 11 pacha tutamanta 8 pacha tutakaman; takikunawan, arawiwanpash.   

Ashtawan yachankapak nishpaka 0993948068 yupayman kayachinallami kan Nieves Cachiguangowan raymi pushakwan rimanallami.

Lucila Lema O. killkashka

Califique esta información
Total votes: 56