Usted está aquí

14.12.2016
Chawpi pachapi Kapak Raymi

Kay 16 kapak raymi punchapi, 8  pacha tutapi, Quitopi Ciudad Mitad del Mundo kawsay kuskapi Kapak Raymi willkay mañaykuna aparinka. Sumak rikuchikuna, Kuytis tukyachikunawan raymi kanka. Chaypi Don Medardo y sus Players, Quito Eterno, Sahiro; shinallata Pichinchapa GAD ukumanta coro takikkunapash takinakunka.

Mitad del Mundo kayachishka raymiman yaykunkapak 3 chawpi dólar kullkita kuna kanka. Tukuylla kayachitukushka kankichik.

Lucila Lema O. killkashka.

Califique esta información
Total votes: 42