Kichwa

Noticiero El Gobierno Informa Nro. 010 07/08/2017

Ishkay avión presidencial antankamanta shukta katuchun nishkami

Peguche ayllullaktapika “Jervis” mushuk puyllay wiñarikun.

Paymantami runakunaka allpamamapi wiñarinchik.

“imapash mana rikurin ninakun, kaymi rimarimanta llukshishka ruraykuna”.

wakchakunata ama llakichishpalla mushuk ruraykunawan ñawpaman llukshishunmi

Yachaypa Kamayukwasi (Ministerio de Educación) sukta niki kamachiy “Quiero Ser Maestro” yachay mishanakuyka kallarichin.

Páginas