Kichwa

Kunan 2 ayriway puncha shitaykunapi Lenín Morenomi puchukaypi shitarka, 11h30 pachapimi Universidad Técnica Equinoccial (UTE)...

Guillermo Lasso kunan 2 ayriway punchapi  Movimiento CREOmanta llaktapushakpa akllarikuk Unidad Educativa Batalla de Tarquipi,...

Llakta katipushak tukunkapak akllarikuk Jorge Glas payta kumbakunawan pakta shitankapak chayarka.

Quitomanta uray kawsaykuskapi, 24...

Shitayta kallarichishka hipa llaktapushak Rafael Correa Quito uray reciento electoral kuskapi shitarka.

Escuela San Francisco...

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) uku yallik punchakunapi ‘Mitos y leyendas’ shutiyuk kamuta...

Kay 26 pawkar raymi puncha, quitomanta Plaza del Teatro Kanchapi Nin wamprakuna Wambra Katary takikunata...

Imbabura Peguche ayllullaktapi Mushuk nina pacha kashkamanta punashuyupi wata kallari wilkay mañayman kayachikun kay 25...

Kay inti puncha, 26 pawkar raymi punchapi Otavalo llaktapi, caminata al tayta Imbabura sikay pukllay...

Kay 15 pawkar raymi punchamanta 17 punchakaman Otavalomanta Congreso y Feria Gastronómica “Nuestra Pacha Mama”...

23, 26 pawkar raymi punchapi Colombia, Municipio de Gachantivá llaktapi Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario...

Páginas